Mitä eroa on sähkö- ja polttomoottoriautoilulla?

Sähkö- ja polttomoottoriautoilu sekä niiden erot herättävät paljon keskustelua ja mielipiteitä riittää suuntaan, jos toiseen. Moni autoilija on pohtinut siirtymistä perinteisestä polttomoottoriautosta sähköautoon, mutta sopiiko sähköautoilu kaikille ja miten se todellisuudessa eroaa polttomoottoriautoilusta?

Vaikka sähkö- ja polttomoottoriautojen välillä on useita eroja, ei kumpikaan ole ylivoimainen toiseen verrattuna. Todellisten erojen ymmärtäminen voi tuntua hämmentävältä etenkin, kun aiheesta liikkuu ristiriitaistakin tietoa. Lopullinen valinta kannattaa tehdä useamman tekijän, kuten ajotarpeiden, latausmahdollisuuden ja henkilökohtaisten mieltymysten pohjalta.

Ei helpompaa tai vaikeampaa, vaan erilaista

Sähköautoiluun siirtyminen tutusta ja turvallisesta polttomoottoriautoiluista voi tuntua haastavaltakin, mutta eri käyttövoimiin on tärkeintä suhtautua avoimin mielin. Autoilu ei muutu käyttövoiman vaihdon myötä helpommaksi tai vaikeammaksi, vaan lähinnä erilaiseksi – ja mikäli auto ostetaan oman ajotarpeen pohjalta, ei autoilussa tapahtuva muutos ole niin suuri. Käyttötarve määrittää sen, mihin ominaisuuksiin auton ostajan kannattaa kiinnittää huomiota ja panostaa. Runsaasti pidempiä matkoja ajavan on järkevää hankkia erilainen auto kuin lähinnä kaupunkiajoa ajavan. Myös käyttövoimien sisällä autoja löytyy erilaisiin tarpeisiin – sama auto ei sovi kaikille, kulki se sitten sähköllä tai bensalla.

Sähköautoon siirtyessä huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi auton akkukapasiteettiin ja pikalataustehoon. Harvemmin pitkiä matkoja tekevä selviää hyvin pienemmälläkin akulla, mutta jos pidempiä matkoja ajaa säännöllisesti ja arvostaa nopeaa etenemistä, kannattaa akun kokoon ja nopeaan pikalataustehoon panostaa – etenkin, jos pitkiä matkoja tulee tehtyä talvella. Myös esilämmitys on oleellinen tekijä talvella. Auton matkustamotilan esilämmitys tuo mukavuutta matkaanlähtöön ja kylmän akun esilämmitys ennen pikalatausta mahdollistaa maksimaalisen pikalataustehon hyödyntämisen – lyhyen pikalatauksen aikana esilämmitettyyn akkuun saadaan energiaa huomattavasti enemmän kuin kylmään akkuun.

Käyttövoimien suurin ero kulminoituu tankkaukseen ja lataukseen

Sähkö- ja polttomoottoriautoilun suurin ja merkittävin ero kulminoituu tankkaukseen ja lataukseen. Kun polttomoottoriauton tankki täytetään sen lähestyessä loppuaan, sähköauton akkua ei ajeta täydestä tyhjäksi, vaan ajoon lähdetään lähtökohtaisesti täydellä akulla. Jos kotoa tai työpaikalta löytyy latauspaikka, hoituvat sähköauton lataukset kätevästi ikään kuin itsestään. Tämä helpottaa perusarkea, kun auton lataamista eli tankkausta ei tarvitse miettiä. Toisaalta pidemmillä matkoilla latauksen suunnittelu vie hieman enemmän aikaa kuin tankkauksen suunnittelu. Polttomoottoriautosta sähköautoon siirtyvän onkin opeteltava osittain uudenlainen tapa liikkua, johon saattaa kuulua esimerkiksi erilaisten taukopaikkojen hyödyntäminen kuin aiemmin.

Auton käyttökelpoinen toimintamatka on tärkeämpi tekijä kuin akkukapasiteetin tila

Kun sähköautoilua verrataan suoraan polttomoottoriautoiluun esimerkiksi ajomatkan suhteen, ei yleensä ymmärretä pikalatauksen arvoa ja tehoa – jos ajoneuvo on valittu soveltumaan pitkiin matkoihin, auto latautuu normaalin kahvi- tai lounastauon aikana. Lataaminen on nopeaa ja vaikka sitä pitääkin tehdä useasti, ei se välttämättä hidasta matkantekoa, sillä ihminen tarvitsee joka tapauksessa taukoja pitkän ajomatkan aikana. Myös pikalatausverkosto on kehittynyt viimeisen 2–3 vuoden aikana Suomessa huikean paljon, mikä on tehnyt sähköautolla liikkumisesta vaivatonta. Latauspisteen jonottaminenkaan ei ole todennäköistä, koska latureita on paljon sähköautoja kohden, ja latausverkosto kasvaa koko ajan sähköautoilun yleistyessä. Halutessaan latauspaikkojen tilanteen voi monesti tarkistaa puhelimen sovelluksesta tai navigaattorista.

On todettu, että pikalataus kuluttaa akkua peruslatausta enemmän, mutta tällä ei tyypillisesti ole juurikaan merkitystä, jos autoa pääasiallisesti ladataan kotona hitaassa latauksessa. Nykytiedon mukaan akun kuluminen ei ole merkittävä ongelma, sillä akku ei kulu sen nopeampaa kuin auto muutenkaan – akku siis todennäköisesti kestää yhtä pitkään kuin auto muutenkin liikennekäytössä. Moni ajattelee, että heikentynyt akkukapasiteetti on merkki huonosta akusta, mutta 70 % kapasiteetti voi hyvin riittää autoilijan arkikäyttöön. Tärkeämpää kuin täysi akkukapasiteetti on auton käyttökelpoinen toimintamatka eli range. Periaate on sama kuin puhelimenkin kohdalla, jonka akku voi hyvin olla riittävällä tasolla, vaikka kapasiteetti ei olisikaan enää sataprosenttinen.

Sähkö- ja polttomoottoriautoilun erot:

  • Autoilu ei muutu käyttövoiman vaihdon myötä helpommaksi tai vaikeammaksi, vaan lähinnä erilaiseksi – sähköautoon siirtyvän on osittain opeteltava uudenlainen tapa liikkua ja toimia.
  • Käyttövoimien suurin ja merkittävin ero kulminoituu tankkaukseen ja lataukseen – polttomoottoriauton tankki täytetään sen lähestyessä loppuaan, kun taas sähköauton akkua ei ajeta täydestä tyhjäksi.
  • Sähköauton valmistuksesta aiheutuneet päästöt tasapainottuvat nopeasti suhteessa polttomoottoriautoilun päästöihin, sillä sähköautolla ajaminen on niin ympäristöystävällistä.
  • Mekaanisesti paljon yksinkertaisimmassa sähköautoissa ei ole samanlaisia säännöllisiä huoltotarpeita kuin polttomoottoriautoissa, ja huollossa vieraileminen on sähköautolla harvinaisempaa, joskin tärkeää.
  • Vähäisemmällä ajotarpeella polttomoottoriauto voi olla järkevämpi vaihtoehto, kun taas paljon ajavien kohdalla sähköauton tuoma kustannussäästö konkretisoituu, sillä sähköauton huoltotarpeet eivät juurikaan kasva, vaikka ajokilometrejä kertyisi paljon – toisin kuin polttomoottoriauton kohdalla.

Mitä enemmän sähköautolla ajaa, sitä edullisempaa ajamisesta tulee

Sähköauton hankintahinta on tyypillisesti vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna kalliimpi, mutta vastaavasti ajaminen sekä huolto- ja korjauskulut edullisempia. Ajamisen kustannusero on tyypillisesti seurausta siitä, että sähköautoa ladataan kotona tai työpaikalla, joka tekee ajamisesta kolme neljä kertaa polttomoottoriajoa edullisempaa. Jos sähköautoilija on kuitenkin vain julkisen latausverkoston varassa, kustannussäästö on paljon pienempi. Julkisen latausverkon varassa oleminen on kustannusten lisäksi melko haastavaa, mutta mikäli latausmahdollisuus löytyy kotoa tai työpaikalta, tulee sähköautoilusta vaivatonta ja mukavaa.

Eri käyttövoimilla on edelleen paikkansa autoilijan tarpeista riippuen. Jos ajokilometrejä kertyy vain vähän, ei sähköauto korkealla hankintahinnalla ole välttämättä järkevää ja vähäisemmällä ajotarpeella polttomoottoriauto voikin olla järkevämpi vaihtoehto. Paljon ajavien kohdalla sähköauton tuoma kustannussäästö konkretisoituu, sillä sähköautoissa huoltovälit ovat aikaan sidonnaisia. Tämä tarkoittaa, että sähköauton huoltotarpeet eivät juurikaan kasva, vaikka ajokilometrejä kertyisi paljon, toisin kuin polttomoottoriauton kohdalla. Voidaan siis todeta, että mitä enemmän sähköautolla ajaa, sitä edullisemmaksi autoilu tulee.

Huoltotarpeet kohdistuvat eri asioihin käyttövoimien välillä

Mekaanisesti sähköauto on paljon yksinkertaisempi verrattuna nykyisiin polttomoottorijärjestelmiin, mutta toisaalta polttomoottoriautotekniikasta löytyy hyvä osaaminen pitkältä ajalta. Sähkömoottoritekniikka on melko uutta, joskin siitä opitaan koko ajan enemmän. Molempiin autoihin voi tulla vikoja eikä huoltovapaata autoa ole olemassa – ei voidakaan sanoa, että toinen käyttövoima olisi toista luotettavampi. Polttomoottoriautossa on kuitenkin sähköautoja enemmän huoltotarpeita määrävälein, kuten öljynvaihdot, ja huollossa vieraileminen on sähköautolla harvinaisempaa, joskin tärkeää.

Käyttövoimien välillä renkaiden ja jarrujen huoltotarpeet eroavat toisistaan eniten. Sähköauton jarrut kuluvat vähemmän, koska sähkömoottori hoitaa jarrutustyöstä ison osan, myös jarrupoljinta painettaessa. Renkaat taas kuluvat monesti sähköautoissa polttomoottoriautoa nopeammin, sillä autojen tehokkuuden ja hiljaisuuden myötä kiihdytyksen ääntä ei kuule moottorin äänestä, jolloin kiihdytys on todennäköisemmin nopeampaa ja kuluttaa renkaita enemmän. Myös sähköauton suurempi paino nopeuttaa hieman renkaiden kulumista.

Sähköauton valmistuspäästöt kompensoituvat nopeasti

Autoilu aiheuttaa päästöjä, käyttövoimasta riippumatta. Sähköautojen valmistaminen on ympäristölle kuormittavampaa kuin polttomoottoriautojen, koska akun valmistamiseen tarvitaan paljon energiaa. Ajaminen on kuitenkin huomattavasti ympäristöystävällisempää, sillä auto ei käytä polttoainetta tai öljyä, joiden kuljettaminenkin aiheuttaa ympäristölle kuormitusta. Tutkimusten mukaan sähköauton valmistuksesta aiheutuneet päästöt tasapainottuvatkin nopeasti suhteessa polttomoottoriautoilun päästöihin, sillä sähköautolla ajaminen on niin ympäristöystävällistä. Sähköautoilulla voidaan välttää pakokaasupäästöt kokonaisuudessaan ja myös jarrupäästöt vähenevät kaupunkiajossa. Koska sähköautolla liikkumisesta ei tule pakokaasupäästöjä ollenkaan, saadaan päästöt kaupungeista häviämään eivätkä syntyneet päästöt ole näin ihmisten haittana. Valmistuksesta ja ajamisesta syntyvien päästöjen lisäksi myös teiden, renkaiden ja jarrujen kuluminen aiheuttavat kuormitusta ympäristölle.

Sen lisäksi, että sähköautoilu on polttomoottoriautoilua ympäristöystävällisempää, sähköautoilu tuo mukavuutta ja helppoutta ajoon ja on monella tapaa polttomoottoriautoilua rauhallisempaa. Sähköauton moottori ei pidä ääntä ja vaihteettomuuden ansiosta sähköauton kiihtyvyys on tasaista eivätkä vaihteen vaihdot tunnu ajaessa. Sähköautopuolen kehitys, niin latausverkoston kuin sähköautokannan osalta, on ollut huimaa eikä muutosta ole näkyvissä. Se, mitä kaikkea tulevaisuus tuo tullessaan, jää vain arvailujen varaan.

Mietitkö sähköautoon siirtymistä tai tarvitsetko osaavaa apua sähköautosi kanssa? e-Expertit ovat erikoistuneita sähköautoihin sekä niiden huoltoihin ja korjauksiin – auton merkistä riippumatta. Etsi sinulle lähin e-Expert!

Jaa artikkeli