Akkutakuun ulkopuolisia autoja liikenteessä yhä enemmän

Huoltojen ja korjausten tarve erityisesti akkujen parissa kasvaa, kun sähkö- ja hybridiautot ikääntyvät. Kysyntä akkukorjauksille kasvaa lähivuosina, kun akkutakuu umpeutuu yhä useammassa ladattavassa autossa. Korjaamoille tämä tarkoittaa painetta päivittää osaamistaan jatkuvasti.

Sähkö- ja hybridiautojen määrä on kasvanut huimasti ja liikenteessä näkyy entistä enemmän jo hieman vanhempia sähköajoneuvoja. Mitä enemmän sähköautot ikääntyvät, sitä enemmän korjaamot kohtaavat uusia tilanteita, joissa osaamista mitataan.

Liikennekäytössä olevat ladattavat henkilöautot käyttöönottovuosittain

Liikennekäytössä olevat ladattavat henkilöautot käyttöönottovuosittain
Useat autonvalmistajat myöntävät korkeajänniteakulle kahdeksan vuoden takuun. Suuntaa antavan käsityksen akkutakuun ulkopuolella olevista ladattavista autoista saa oheisesta kaaviosta. Kuvassa tieliikenteessä olevat ladattavat henkilöautot käyttöönottovuosittain jaoteltuna yli ja alle kahdeksan vuotiaisiin ajoneuvoihin. Lähde: Traficom

”Mitä enemmän sähköajoneuvot ikääntyvät, sitä enemmän korjaamot kohtaavat uusia tilanteita, joissa osaamista mitataan.”

Korkeajännitejärjestelmät vaativat tietojen ja taitojen päivittämistä niin teknisen kuin sähköturvallisuuteen liittyvän osaamisen parissa. Korkeajänniteajoneuvon huollon tai korjauksen saa suorittaa vain ammattilainen, jolla on asianmukainen koulutus. Kaikilta sähkö- ja hybridiautoja korjaavilta ja huoltavilta edellytetään autoalan sähkötyöturvallisuus SFS 6002 -koulutusta. Tämän lisäksi korkeajännitepiiriin kohdistuvien töiden tekijällä on oltava hyvä yleistason osaaminen ja ymmärrys sähköajoneuvotekniikasta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Myös merkki- ja mallikohtaista tuntemusta vaaditaan.

Testaa, millä mallilla oma sähköauto-osaamisesi on! Oletko varsinainen Sähköautotietäjä, vai kaipaavatko tietosi vielä päivitystä? Toteutimme testin yhdessä Suomen Autolehden kanssa – tee testi!

Millaisia tilanteita lisääntyvät akkukorjaukset tuovat korjaamoille?

Monesti ajatellaan, että akun ikääntyessä se ikään kuin kuluu loppuun eli kapasiteetti alenee niin, että sähköllä päästävä ajomatka ei enää riitä suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Käytännössä vastaan ei kuitenkaan juuri vielä tule niin vanhoja litiumakkuja, että kapasiteetti olisi laskenut luonnollisen ikääntymisen takia liian pieneksi. Haasteena on ennemminkin akun vioittuminen.

Usein akun vioittuva osa on akkukenno, ja tämä johtaa akkumoduulin vaihtoon. Akkukennon vioittuminen saattaa tapahtua jo takuuaikana, ja syynä voi olla esimerkiksi tuotannossa kennon sisään päässeet epäpuhtaudet. Akuissa on paljon erilaisia komponentteja, kuten ohjaimia, tunnistimia, lämmitykseen liittyviä osia ja elektroniikkaa, jotka voivat vikaantua. Akkuun voi päästä myös kosteutta, joko kondenssin tai tiivistysongelman takia ja vuosien saatossa syntyy ongelmia.

Usein korjaustöissä haasteena on varaosien saanti. Mikäli valmistajalta ei saada uusia osia, vaihtoehtona on käytettyjen osien hyödyntäminen. Jos käytettävän varaosan elinkaarta ei tunneta, on mahdotonta tietää, onko osa turvallinen. Esimerkiksi kolariautoista saataviin akkumoduuleihin voi liittyä paloturvallisuusriski.

Turvallisuusasiat kuntoon – sähköisku ei ole ainoa vaaranpaikka

Usein sähköajoneuvojen turvallisuudesta puhuttaessa keskustelu ajautuu sähköiskun vaaraan. Sähköjärjestelmän ollessa ehjä, on sähköiskun todennäköisyys kuitenkin hyvin pieni. Suurempi uhka etenkin akkukorjauksissa on valokaarivaara, jonka riskejä on vasta alettu ymmärtämään. Nykyään yhä useampi valmistaja edellyttää erityisiä valokaarelta suojaavia, lämpökuormaa kestäviä työvaatteita.

Korjaamon vastuulla on varmistaa, että auton huolto ja korjaus suoritetaan asianmukaisesti, ajoneuvon korkeajännitejärjestelmä täyttää sille asetetut sähköturvallisuusvaatimukset ja auto luovutetaan turvallisessa kunnossa takaisin asiakkaalle. Akkukorjaukset tulee aina dokumentoida, jotta jälkikäteen voidaan osoittaa akun sähköturvallisuuden tila ja akulle tehdyt toimenpiteet.

Kun sähköautoihin ilmaantuu vikoja ensimmäisiä kertoja, ei auton valmistajallakaan välttämättä ole valmiita ohjeita. Mekaanikolta edellytetään ongelmanratkaisukykyä, ja korjaamolla on oltava mahdollisuus hyvään tekniseen tukeen. Korjaamolla itsellään ei usein ole realistisia mahdollisuuksia tutkia uusia ratkaisuja, jos erikoinen tilanne tulee vastaan ensimmäisen kerran – silloin hyvä tekninen tuki voi olla arvokas apu.

Sähköajoneuvojen korjauksiin erikoistuneiden e-Expert-korjaamoiden taustalla on Diagno Finland Oy:n vahva tekninen tiimi, joka tutkii jatkuvasti korjausmenetelmiä ja etsii ratkaisuja uusiin haasteisiin.

e-Experteillä voit luottaa, että sähkö- tai hybridiautosi on osaavissa käsissä!

Jaa artikkeli